Wednesday, November 19, 2008

FAKTOR-FAKTOR & CIRI-CIRI KEMUNDURAN


1.       Faktor penduduk

-          Kepadatan penduduk mempengaruhi kemunduran sesesuah Negara

-          Nisbah orang muda dan tua memberi kesan negative kepada pendaptan perkapita, penggunaan dan daya pengeluaran

-          Pertambahan penduduk bermakna pertambahan bekalan makanan, kemudahan asas dan khidmat social di samping masalah penganguran.

-          Negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi seperti India, Pakistan, Nigerian dan Indonesia.

-          Begtulah juga jika jumlah penduduk terlalu sedikit menyebabkan kekurangan tenaga seterusnya menghadkan penggunaan sumber asli.

-          Dari sudut jangka masa panjang, pertambahan penduduk akan mempercepatkan pembanunan ekonomi.

-          Menurut Meier dan Baldwin (1957), Negara maju mengalami kejatuhan kadar kematian sebelum mencapai pembangunan disebabkan pembanguna ekonomi itu sendiri.

-          Menurutnya lagi, kejatuhan kadar kematian di Negara mundur pula disebabkan hasil daripada kemajuan perkhidmatan kesihatan.

-          Jacob Viner (1963) pula mengatakan pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan memberi kesan negative jika peluang pekerjaan tidak dapat berkembang serentak.

-          Colin Clark (1953) pula mendakwa pertambahan penduduk yang lebih cepat berbanding kadar pentumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kemunduran melalui tekanan ke atas factor ekonomi.

-          Hal ini dinamakan sebagai “ Hukum pulangan bertambah berkurang”

-          Terdapat dua syarat untuk hukum ini iaitu mereka yang tinggal di kawasan kepadatan penduduk tinggi tidak menggunakan teknik pertanian lain daripada mereka yang tinggal di kawasan penduduk kecil. Syarat kedua ialah mereka tidak menggunakan nisbah modal-pekerja lebih tinggi.

 

2.       Masalah Sumber Alam

-          Mengikut Jacob Viner keupayaan ekonomi rendah berpunca dari masalah sumber alam juga penyebab kemunduran.

-          Sumber alam seperti mutu tanah rendah, kekurangan bahan logam, iklim, pengangkutan dll dan juga mutu kerja rendah dari segi kebudayaan, pendidikan, kesihatan dan pemakanan.

-          Walau bagaimana pun hal ini juga bukan factor utama kerana Negara mundur seperti afrika, amerika latin dan asia merupakan Negara yang kaya dengan sumber alam (terutamanya logam)

-          Dari sudut Geografi juga dilihat iaitu dari segi pengangkutan atau kos pengangkutan yang tinggi atau kedudukan yang jauh dari jalan perdagangan utama turut menjadi pengahlan kepada pembangunan.

-          Walau bagaimana pun meier melihat kekurangan sumber alam secara perbandingan relatif iaitu berasaskan kepada kehabisan sumber akibat penggunaan ataupun kekurangan sumber akibat tekanan daripada pertumbugan pendudukan yang pesat. Penggunaan akan menyebabkan berkurangan sementara pertumbuhan penduduk akan memberi tekanan kepada sumber yang berkurangan.

-          Disebabkan kebanyakan Negara mundur adalah kaya dengan sumber alam, persoalan yang perlu dirungkaikan dahulu adalah siapa yang menggunakan sumber tersebut dan siapakah yang mendapat faedah daripadanya?..

-          Ini kerana kebanyakan kekayaan sumber asli Negara mundur diambil oleh Negara asing hasil daripada kerakusan penjajah, dan seterunsya menambah lagi tekanan terhadap kekurangan sumber asli.

-           Menurut Leibenstein, hasil pertania yang rendah disebabkan oleh tiga factor, 1 sebahagian modal pertanian di Negara tidak dapat diganti dengan tenaga buruh,2 negara maju mungkin menggunakan teknik pertanian yang lebih maju, 3 pada amnya mutu tanah di Negara maju adalah lebih tinggi.

-          Alasan bahawa penganugerahan sumber yang tidak berfaedah tidak berasas tetapi perkara yang sebenar adalah penggunaan tidak sepenuhnya sumber alam yang sedia ada.

 

3.       Kekurangan Modal

-          Akibat kekurangan modal biasanya menyebabkan tingkat daya pengeluaran menjadi rendah, pengangguran, guna tenaga tidak penuh, dan penggunaan tidak penuh potensi alam.

-          Akibat kekurangan modal ini juga, permintaan untuk bantuan ekonomi asing semakin meningkat, pengurangan imbangan pembayaran dan pengenaan kadar bunga yang tinggi dalam pemberian kredit.

-          Hal yang disebutkan di atas terus menekan dan menghalang pembangunan di Negara mundur.

-          Viner mengatakan bahawa kekurangan modal merupakan factor kedua selepas masalah mutu sumber alam dan tenaga kerja.

-          Iaitu, kerana kekurangan modal tidak boleh diukur dengan kadar bunga. Kadar bunga yang tinggi mungkin desebabkan oleh factor ekonomi yang berlainan seperti risiko yang tinggi dan keluaran sut modal yang tinggi.

-          Penting juga dilihat daripada sejauhmana sesebuah Negara bergantung kepada modal tempatan dan asing

-          Ini kerana, kegiatan dan penguasaan modal asing telah membawa kepada kemunduran iaitu dualisme ekonomi hasil dari pada penumpuan modal asing kepada sektor yang terpisah.

-          Definisi kekurangan modal menibulkan persoalan sama ada berkaitan ekonomi mikro (usahawan) atau ekonomi makro (Negara).

-          Walau bagaimanapun, kekurangan modal ini tidak boleh dijadikan sebagai factor utama kepada penghalang pembangunan ekonomi.

-          Ini kerana, misalnya di afrika, kemasukkan banyak modal dihalang oleh keupayaan ekonomi yang terhad untuk menyerap modal. Hal ini menunjukkan bahawa kekurangan peluang pelaburan yang menguntungkan.

-          Menurut little, di Afrika Tropika amnya, faktor modal tidak menjadi masalah, akan tetapi factor kekurangan tenaga kerja, pemecahan ekonomi benua dan kekurangan maklumat mengenai pelaburan yang menguntungkan yang menghalang pembangunan ekonomi.

-          Nurkse berpendapat bahawa, masalah asas ialah kekurangan intensif pelabur yang telah menghadkan saiz pasaran. Pengembangan pasaran menuntut kepada penurunan kos pengeluaran dan peningkatan daya keluaran. Hal ini bergantung kepada jumlah modal yang dilabur dan insentif pula akan timbul dengan terjadinya pengembangan pasaran.

-          Walau bagaimanapun pengembangan pasaran tidak hanya berlaku dengan peningkatan daya keluaran dan kejatuhan kos sahaja. Dalam hal ini, kejatuhan kos akan memberi peluang kepada pengembangan pasaran tetapi pengembangan pasaran tidak berlaku jika tiada hubungan yang erat dengan sektor produktif.

-          Maka timbul persoalan bagaimana terjadinya struktur ekonomi terpisah akibat daripada struktur ekonomi bekas tanah jajahan yang mana menghalang pengkhususan kerja pada peringkat tempatan dan persoalan mengapa sektor terpisah yang bertujuan eksport ini tidak berjaya mendapatkan pasaran luar yang lebih besar.

-          Jumlah Modal dalam Negara terdiri daripada modal asing dan modal tempatan

-          Masalah Modal asing di Negara mundur bukan hanya berkaitan dengan peluang pelaburan yang menguntungkan dan polisi kerajaan tetapi juga merangkumi masalah aliran modal antarabangsa dan perubahan yang berkaitan dengannya.

-          Hasil daripada perkara ini timbul persoalan kesan modal asing ke atas pendapatan, arah dan sifat pelaburan, pekerjaan, sturktur ekonomi, corak perdagangan luar, imbangan pembayaran dan hubungan ekonomi antarabangsa amnya.

-          Persoalan pembentukan modal tempatan adalah berkisar dengan sumber pengumpulan modal yang ada, corak penggunaan serta agihan pendapatan. Yang mana modal modal berpunca daripada lebihan ekonomi yang sedia ada.

-          Dari sudut corak penggunaan banyak mempengaruhi pengumpulan modal di Negara mundur. Antaranya ialah keanjalan permintaan untuk barangan keprluan asas. Selain itu, ia juga bergantung kepada sosio ekonomi dan faktor luar.

-          Jadi, kekurangan modal tidak boleh dikatakan ciri kemuduran. Atas sebab ini juga, masalah kekurangan peluang pekaburan dan keupayaan ekonomi Negara untuk menyerap modal juga sebagai ciri kemunduran tidak dapat diterima dengan sepenuhnya.

-          Sebaliknya masalah lain pula yang dikenal pasti sebagai punca utama kemunduran iaitu berhubung dengan corak aliran modal antarabangsa, trend pasaran dunia, masalah struktur ekonomi yang berkait dengan daya pengeluaran buruh dan persoalan struktur kelas.

 

4.       Daya Pengeluaran Rendah

-          Daya pengeluar rendah menyebabkan sebahagian besar daripada kemampuan pengeluaran digunakan untuk memenuhi kehendak pengguna sedangkan hanya lebihan kecil yang tinggal untuk pelaburan. Ia menyukarkan usaha pengumpulan modal dalam ekonomi.

-          Daya pengeluaran buruh juga bergantung kepada keupayaan fizikal dan intelektual.

-          Menurut Viner, masalah mutu buruh rendah, kekurangan usahawan dan pengurus, kekurangan pakar teknik, ditambah dengan jenis mutu serta industry yang lemah merumitkan keadaan.

-          Bagi Viner lagi, perbezaan antara Negara maju dan Negara mundur dari ini terletak pada faktor sejarah, kebudayaan, persekitaran, mutu kesihatan, pemakan dan pendidikan, termasuk sifat pucuk pimpinan dan elit sosioekonomi.

-          Oleh itu, masalah mutu buruh bukanlah punca kemunduran tetapi ia lebih dilihat sebagai akibat daripada kemunduran.

-          Sama seperti modal, mutu kerja yang rendah sahaja tidak boleh digunakan sebagai ukuran kemunduran. Ia memerlukan kajian kepada sejarah kewujudan mutu kerja yang rendah, hubungan dengan faktor yang lain dan implikasi social yang timbul.

 

 

 

 

Sunday, October 5, 2008

Selamat Diijabkabulkan

Saya ingin mengucapkan tahniah kepada sepupu saya yang baru bernkah kelmarin. Mereka selamat diijabkabulkan di UUM Sintok Kedah (Banglow Pegawai No. 9). Di sini saya petik beberapa dalil tentang kelebihan berkahwin  supaya menjadi renungan kirta bersama.

DALIL-DALIL KELEBIHAN BERKAHWIN:

1. DALIL DARI AL-QURAN

Firman Allah Taala:

“Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian (bujang) di antara kamu”. (Surah al-Nuur: 32)

Ayat di atas merupakan satu anjuran yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempunyai isteri supaya berkahwin.

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya”. (Surah al-Baqarah: 232)

Ayat di atas merupakan larangan dari Allah Taala kepada ibubapa yang enggan atau menghalang perkahwinan anak-anak perempuan mereka.

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)”. (Surah al-Furqaan: 74)

Firman Allah Taala ini menyatakan satu sifat terpuji, iaitu berdoa memohon kepada Allah Taala agar dikurniakan isteri dan zuriat yang menyejukkan mata.

2. DALIL DARI HADIS RASULULLAH S.A.W :

Sabda Rasulullah s.a.w :

Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Nikah adalah sunnahku (jalan agamaku), maka barangsiapa yang cintakan agamaku hendaklah dia menjalankan sunahku itu”. (Riwayat Abu Ya’la dari Ibnu Abbas r.a)

Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Berkahwinlah supaya kamu menjadi ramai, bahawasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat hingga dengan anak yang gugur dari perut ibunya”. (Hadis Dha’if riwayat Abu Bakar bin Mardawiyah dari Ibnu Umar)

Rasulullah s.a.w. telah bersadba: “Barangsiapa yang tidak beristeri kerana takutkan kepapaan maka dia bukan dari golongan kami”. (Hadis Dho’if riwayat Abu Mansur al-Dailami dari Abu Said)

Dari Aisyah r.a. dari Rasulullah s.a.w., baginda telah bersabda: “Barangsiapa yang mempunyai keluasan rezeki hendaklah berkahwin”. (Hadis Dha’if riwayat Ibnu Majah)

Barangsiapa di antara kamu yang berkemampuan mengeluarkan belanja perkahwinan, maka hendaklah dia berkahwin kerana perkara ini akan memejamkan mata dari melihat perempuan ajnabi dan akan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang ketiadaan belanja perkahwinan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka bahawasanya puasa itu melemahkan syahwat jimak. (Hadis yang disepakati oleh ali Hadis)

Lima hadis Rasulullah s.a.w. di atas menunjukkan beberapa fadhilat dan kelebihan yang mendorong dan menggalakkan supaya berkahwin. Ia juga menunjukkan akan kekhuatiran terhadap berlakunya zina mata dan zina faraj (kemaluan). Perkahwinan merupakan satu-satunya jalan keluar dari kekhuatiran tersebut .

3.DALIL DARI PERKATAAN PARA SAHABAT DAN ULAMAK

Saidina Umar al-Khatab r.a pernah berkata:

“Tiada yang menghalang perkhawinan itu kecuali oleh orang yang lemah dan yang membuat maksiat.”

Perkataan ini menjelaskan bahawa agama tidak menghalang perkahwinan dan sebaliknya merupakan satu kecelaan terhadap orang-orang yang menghalangnya.

Saidina Abbas r.a. berkata:

“Tidak sempurna ibadat seseorang yang mengerjakan ibadat sehingga dia berkahwin.”

Ini bermaksud, tidak sempurna ibadat seseorang itu kecuali setelah hatinya dikosongkan dari segala gangguan-gangguan was-was nafsu syahwat perkahwinan. Lalu kekosongan tersebut diisi dengan Allah s.w.t. Perkara ini akan hanya akan diperolehi dengan jalan perkahwinan sahaja.

Abdullah bin Masud pernah mengucapkan:

“Seandainya umurku hanya tinggal 10 hari sahaja untuk aku hidup, nescaya yang kusukai ialah berkahwin supaya aku tidak menemui Allah s.w.t. (mati) dalam keadaan aku bujang.

Sewaktu wabak taun melanda negeri Mesir, dua orang isteri saidina Mua’z telah meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Dan ketika beliau sendiri diserang taun, katanya:

“Kahwinkanlah aku. Aku tidak suka menemui Allah s.w.t. dalam keadaan aku bujang. “

Saidina Ali r.a. telah berkahwin selepas tujuh malam kematian Saiyidah Fatimah r.a.

Saidina Umar al-Khatab r.a. adalah antara sahabat yang banyak berkahwin. Katanya:

“Aku tidak berkahwin kecuali untuk menghasilkan anak.”

Sufian bin Uyainah berkata:

“Memperbanyakkan isteri bukanlah dari perkara dunia yang sia-sia kerana saidina Ali r.a. merupakan seorang sahabat yang paling zuhud mempunyai 4 orang isteri dan 17 orang jariah. Perkahwinan merupakan jalan para anbiyak dan akhlak mereka. “

Imam Ahmad bin Hanbal r.a. telah berkahwin pada hari kedua kematian isterinya. Katanya:

“Aku tidak suka bermalam dalam keadaan aku bujang.”

TUJUAN PERKAHWINAN MENURUT PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI

Imam al-Ghazali pula ada menyebutkan di dalam kitabnya al-Ihya’ Ulumuddin, terdapat 5 tujuan iaitu :

1) Dapat menghasilkan keturunan supaya dunia ini tidak kepupusan makhluk dari bangsa manusia. Dan seterusnya anak tersebut dapat berdoa untuk kedua ibubapanya setelah kematian mereka.

2) Menghilangkan tekanan syahwat seks terhadap wanita yang sentiasa datang mengganggu di dalam ibadatnya. Tekanan ini juga akan membawa kepada zina mata atau zina faraj. Dengan perkahwinan seseorang itu dapat memelihara diri dari syaitan yang akan membawa ke arah perkara-perkara yang haram.

3) Membereskan gangguan hati dalam masalah urusan rumahtangga seperti memasak, mengemas, membasuh dan lain-lain. Dengan ini, masanya tidak banyak terbuang hanya untuk urusan tersebut sahaja.

4) Dengan pergaulan dan percampuran suami isteri dapat menggembirakan serta menjinakkan hati dan perasaan. Di mana perkara ini akan mendorong dan menguatkan hatinya untuk rajin melakukan ibadat.

5) Dapat bermujahadah melawan hawa nafsu di dalam kehidupan berumahtangga, antaranya ialah:

i. Dengan menunaikan hak-hak yang diwajibkan terhadap isteri.
ii. Bersabar terhadap tingkah laku isteri yang tidak secocok dengannya.
iii. Berusaha untuk memperelok akhlak anak dan isterinya serta memberi tunjuk ajar kepada mereka ke jalan agama.
iv. Berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan rezeki yang halal untuk menyara anak dan isteri.
v. Mendidik anak-anak supaya menjadi insan yang berguna.

TUJUAN DAN GALAKAN BERKAHWIN

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Rum ayat 21:

Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia (Allah) menciptakan pasangan-pasangan (jodoh) bagi kamu dari (makhluk) jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung kepadanya dan merasa tenteram dengannya. Kemudian Allah menciptakan rasa kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaanNya bagi orang-orang yang berfikir.

Di dalam firman Allah s.w.t. di atas jelas dan nyata sekali akan tujuan sebuah perkahwinan iaitu:

Membina kehidupan rumahtangga yang bahagia, aman dan damai.

Untuk mencapai kesatuan jiwa. Mereka sanggup bersama sehidup semati dalam meredah liku-liku dan pancaroba hidup. Manakala setiap kesenangan dan kebahagiaan yang diperolehi akan sama-sama dikecapi.

Hidup saling cinta menyintai, berkasih sayang dan percaya mempercayai.

Tiga pengajaran utama dari ayat di atas yang digariskan oleh Syeikh Muhamad Ali Qutb melalui bukunya, Tuhfatul Aris wal Arus ialah :

Pengajaran pertama:

Ketenteraman jiwa dari belenggu kemahuan nafsu dalam kehidupan suami isteri merupakan perkara yang asasi. Ketenteraman yang dimaksudkan di dalam ayat di atas terlalu luas pengertiannya, bukan hanya sekadar ketenteraman nafsu syahwat sahaja. Bahkan merupakan suatu kelegaan dan keselesaan dari keresahan, kegelisahan, kesunyian dan kekosongan. Atau dengan makna yang lebih tepat ialah ketenteraman rohani dan ketenangan batin.

Antara bukti yang nyata sekali ialah zuriat yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. terhadap pasangan suami isteri. Ianya banyak mengisi kekosongan ruang yang sedia ada dalam jiwa pasangan ini. Malahan setiap manusia akan merasa kesunyian dan keresahan tanpa zuriat. Dengan mengendalikan perkara pertama ini dengan berpayungkan al-Quran dan al-Sunah, kebahagiaan dan keharmonian rumahtangga akan sentiasa berada di samping mereka. Sebaliknya, melakukan zina samada dengan perempuan simpanan atau pelacur tidak ke mana arah tujunya. Hanya sekadar mahu mendapat sedikit dari kelazatan hidup.

Pengajaran kedua:

Rasa cinta yang berbalas. Iaitu yang lahir dari perlakuan antara satu sama lain, dan lahir pula dalam kerjasama serta saling bantu membantu antara suami isteri dan antara keluarganya masing-masing. Dengan semangat kerjasama antara suami dan isteri, begitu juga antara ibubapa dan anak-anak, di mana kesusahan mereka pikul bersama untuk menanggungnya, manakala mendapat kebahagiaan mereka sama-sama mengecapinya, maka darinya akan lahirlah apa yang dinamakan dengan cinta berbalas.

Pengajaran ketiga:

Rasa kasih sayang, di mana kehidupan manusia akan dirasakan terlalu pincang tanpa perasaan ini. Kasih sayang sebagai ibu, ayah, suami, isteri dan anak.

MASALAH PEREMPUAN LAMBAT KAHWIN

Masalah kahwin lambat kahwin yang berlaku di kalangan masyarakat Malaysia semakin hari semakin meningkat. Ini adalah disebabkan oleh perkembangan dan perubahan sosiobudaya yang begitu pesat sekali. Perubahan ini adalah disebabkan oleh kepesatan pembangunan, khususnya dalam bidang sosioekonomi dan pendidikan. Taraf pendidikan dan penceburan wanita dalam sektor pekerjaan dan profesional terus meningkat. Ini menyebabkan perkahwinan pada usia muda telah berkurangan. Sebagai bukti, pada tahun 1956 wanita yang berkahwin pada usia 15 - 19 tahun lebih kurang 97 peratus, dan ianya menurun 6 peratus sahaja pada tahun 1988. Peratus ini berkemungkinan akan terus menurun pada dekad ini kerana negara semakin maju dan kehidupan semakin canggih .

Jika sebelum merdeka, purata perkahwinan ialah pada sekitar usia 17 tahun, tetapi di luar bandar sekitar 15 - 16 tahun. Sekarang purata perkahwinan adalah pada umur 20 tahun. Dari itu, pada keseluruhannya penduduk Malaysia masih berkahwin pada usia muda. Contohnya, pada tahun 1988, umur perkahwinan pertama bagi wanita Melayu 19 tahun, Cina 22 tahun dan India 20 tahun.

Dahulu seorang gadis yang berusia 20 tahun dianggap anak dara tua jika belum berkahwin, tetapi sekarang ini sudah tidak begitu lagi, kerana pada usia tersebut masih ramai yang sedang belajar di institusi pengajian tinggi, dan akan berlanjutan sehingga usia 24 atau 25 tahun. Itupun kalau tidak meneruskan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Mereka akan bekerja dengan sektor awam atau swasta atau istirahat sementara mendapatkan pekerjaan. Mungkan pada usia 30 tahun ke atas bolehlah dikatakan lewat terutama bagi wanita kerana ada faktor lain yang perlu diambil kira, yang berkait rapat dengan usia, seperti jangka hayat kesuburan yang berkait rapat pula dengan masalah kesihatan ketika hamil dan melahirkan anak dan sebagainya.

Faktor yang menyebabkan wanita lambat berkahwin ialah :

1.Perubahan nilai sosial.
2. Alasan ekonomi memaksa perubahan umur berkahwin.
3. Akibat perubahan struktur penduduk, keadaan dan keperluan wanita, seperti melanjutkan pelajaran dan bekerja membantu keluarga.
4. Sukar mendapat pasangan yang sesuai dan idaman hati.
5. Masalah peribadi.

Antara kesan negatif ialah:

1. Wanita yang berkahwin lambat akan melambatkan kelahiran anak pertama, tempoh subur dan selamat untuk mengandung dan melahirkan anak lebih pendek (15 - 49) tahun. Wanita yang lewat melahirkan anak pertama menghadapi komplikasi yang lebih tinggi semasa mengandung dan bersalin.
2. Majoriti masyarakat memandang serong dan kurang menyenangkan.
3. Membuang masa dan kurang produktiviti (zuriat dan ibadat)
4. Bercanggah dengan tuntutan agama yang menggalakkan kahwin lebih awal bagi menghindarkan maksiat.

Kebaikan dari berkahwin lambat ialah :

1. Minda lebih matang.
2. Ekonomi stabil.
3. Pengetahuan dan kemahiran lebih sempurna.
4. Lebih bersedia dan berkeyakinan.


Thursday, September 25, 2008

Perkara Yang Baik di Shamawar

Sepanjang 1 bulan lebih saya bekerja di pejabar Shamawar Sdn Bhd; ada beberapa perkara yang ingin dikongsikan bersama. Syarikat ini dimiliki oleh sepasang suami Isteri iaitu En. Shakir dan Pn. Ani Mawar. Mereka mempunyai latar belakang pendidikan Agama yang baik dan boleh digelar Ustaz. Ada 2 perkara yang ingin saya kongsikan:

1. Perkara pertama adalah membaca doa dan tazkirah awal pagi.
Setiap awal pagi semua pekerja akan berkumpul dan membaca doa serta mendengar tazkirah. Hal ini sangat baik disamping dapat memohon keredhaan Allah dan dipermudahkan kerja, 'jiwa-jiwa' staf juga diikat secara tidak langsung antara satu sama lain supaya lebih erat dan membantu dalam aktiviti komunikasi seharian. Berdoa itu adalah senjata Mukmin. Perkara yang ditekankan dalam doa adalah;
  • Memohon restu dan Kasih Sayang Allah sepanjang menjalankan tugas dan amanah
  • Dijadikan golongan yang produktif dan berkualiti yang menjalankan tugas dengan sempurna dan berkesan.
  • Mohon dihindari daripada sifat lemah, malas dan bertangguh-tangguh.
  • Dianugerahkan kekuatan ilmu, iman, cetusan idea, kebijaksaan untuk terokai kejayaan
  • Diberikan pejuntuk ke arah kebaikan, ditanamkan sifat amanah, berrtanggungjawab.
  • Dijadikan insan yang berpandangan jauh.
  • Ditingkatkan i'tikad untuk mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan dan redha dengan segala ketentuan.
  • Diberikan ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumahtangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutanfg yang terbayar.
  • Diperteguhkan hati antara pekerja. mempunyai sifat kasih-sayang, tolak ansur. Selain itu, setiap pagi juga dimulakan dengan mendengar tazkirah yang dibaca daripada buku pesan-pesan Rasulullah.

2. Perkara kedua adalah membuat 'Usrah' pada setiap hari sabtu.
Hari sabtu digunakan dengan sebaik mungkin bagi tujuan membuat usrah dimana pada slot selama 5 jam ini di isi dengan berbagai aktiviti besama yang berfaedah dan bermanfaat. Dari mendengar Motivasi, ceramah agama, ceramah keselamatan, dan berbagai-bagai lagi aktiviti yang dilihat mampu untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi ukhwah antara semua staf dan pihak pengurusan.

Apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah bagaimana contoh pengurusan yang diamalkan oleh sebuah syarikat, disamping meletakkan keuntungan kewangan sebagai matlamat utama, ia juga cuba menyerapkan kefahaman dan amalan Islami dalam rutin harian. Semoga Allah memberkati segala usaha yang murni ini. Amin.


Tuesday, September 23, 2008

Fire Prevention Centre


Tempoh hari baru sahaja saya mendengar taklimat keselamatan kebakaran di Maxlane Sdn. Bhd ofis tempat kerja. Sangat baik pendedahan yang diberikan. Tapi sebelum sesi itu, macam nak lari je dari dengar taklimat sebabnya sudah set kat minda boring dan bosan:) Tetapi sebenarnya bukanlah seteruk yang dijangkakan malahan sebaliknya pula.

Ikut penceramah, kebakaran boleh berlaku disebabkan tiga unsur iaitu OKSIGEN, BAHAN API, dan HABA. Senang sahaja, jika ada unsur bahan api atau haba yang melebihi had, akan bertindak balas dengan oksigen lalu menyalakan api. Sebab itu lah, salah satu jenis bahan alat pemadam kebakaran adalah karbon dioksida iaitu lawan kepada oksigen. Ye, api juga perlukan udara untuk bernafas. Udara yang segar dan bertiup kuat akan menjadikan api semakin sihat:)

Terdapat beberapa jenis bahan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Biasanya kita boleh lihat label ABC kat tong alat pemadam api.

1. Kelas A - Bahan pepejal (combustion solids), contohnya seperti kayu, kain, kertas, longgok sampah dll. guna APA jenis A.

2. Kelas B - Bahan jenis cecair mudah terbakar (combustible liquids) seperti petrol, kerosene, diesel, methanol dan lain2. APA jenis B.

3. Kelas C - Gas yang mudah terbakar (combustible gases) seperti gas yang digunakan untuk memasak, hydrogen dan lain lain gas.

4. Kelas D - Jenis bahan2 logam (combustible metals) seperti kalium, kalsium magnesium dan lain2 lagi.

Dalam ceramah tu, apa beberapa teknik menyelamatkan diri yang di cadangkan; Situasi 1: Apakah benda yang perlu diambil dahulu apabila berlaku kebakaran?
1- Lampu Picit
2- Hand Phone
3- Sebotol Air

Bila berlaku kebakaran, apabila asap memenuhi ruang pandangan, penglihatan akan menjadi semakin terbatas dan kita akan teraba-raba di dinding untuk bejalan. So, biasanya dinding akan panas disebabkan api dan tangan kita akan terbakar. Hand Phone sangat penting untuk menghubungi orang luar suapaya amenyelamatkan kita dan memberitahu mereka kedudukan kita. Air botol pula, untuk kita berkumuh dan mengeluarkan segala toksid yang tersangkut di tekak disebabkan menyedut asap kebakaran. Kalau tak, kita hanya ada masa 2 minit sahaja untuk hidup:) Basuh muka akan membantu kita merasa sedikit tenang dan selesa untuk meneruskan usaha menyelamatkan diri.

Situasi 2: Jika kita berada di tingkat atas (cth tgkt 10) dan kebakaran berlaku di tingkat bawah (cth tgkt 5), apa yang perlu dilakukan?

Pertama sekali kita jangan panik. Pastikan dahulu di mana kebakaran berlaku, kanan atau kiri bangunan?. kita tidak boleh membuka pintu bilik dengan sewenang-wenangnya sebabnya, asap hanya mengambil masa 5 saat untuk bergerak sejauh 1 meter. Jika kita buka pintu, kebakaran akan menarik semua oksigen yang berada dalam bilik kita dan peluang untuk kita terus bernafas akan terhad. Kita pastikan pintu yang selamat untuk keluar dan terus mendapatkan tingkap. Kerana biasanya bomba dan penyelamat akan memberi fokus kepada tingkap bagi mengenal pasti mangsa yang terperangkap. Kita di nasihatkan untuk merangkak atau crowling kerana asap akan memenuhi bahagian syiling bilik, dan kita mempunyai peluang untuk bernafas walaupun oksigen yang terhad.

Secara kiraan sains, ketika keadaan cemas, orang muda akan mengalami 'blank mind' selama 32 saat. Dalam masa ini, otak tidak akan berfungsi dengan baik untuk memikirkan cara menyelamatkan diri. Orang tua pula akan kehilangan 'akal' selama 52 saat.

Justeru, kita perlu menenangkan diri dan berfikir dengan baik apakah langkah-langkah yang perlu diambil. Antaranya:-

a: Menghubungi Bomba (dalam keadaan cemas, nombor talifon bomba pun kita akan lupa. Dail 999)
b: Mencari topeng keselamatan 'Mask' (jika ada). Sebab itu, kita apabila memasuki sesuatu bangunan atau pasaraya, perkara yang perlu diteliti adalah pinti kecemasan dan juga alat bantuan kebakaran.
c: Memandu kawan lain atau keluarga (jika ada) untuk keluar dari kawasan kebakaran.

Situasi 3: Jika kita melihat kawan kita sedang terbakar?

1- Jika kebakaran kecil, kita cuba sedaya upaya mematikan api itu, jika gagal dan merebak ke 30 peratus bahagian tubuh badan;
2- Minta mangsa kita buka pakaian dan jika sukar;
3- Minta mangsa berguling-guling di lantai sementara kita;
4- Mengambil balankat atau apa-apa kain dan dibasahkan seterusnya kita balut tubuh mangsa.

Perlu diingat!
1- Jangan sekali-kali kita mengambil air dan simbah kepada mangsa. Situasi akan menjadi sangat buruk.
2- Jangan tepuk api di badan mangsa walaupun untuk memadam api yang sudah marak kerana mangsa akan tambah meraung dan kita akan menjadi semakin panik
3- Jangan menggunakan alat pemadam api karbon monoksida kerana mangsa akan mati sejurus kita sembur.

Salam Takziah


Jam 4 pagi tadi saya mendapat panggilan talifon daripada sahabat; mengajak ke Terengganu menziarahi salah seorang Ahli Usrah PMIUM yang baru sahaja kematian bapanya.

Saya panggil dia dengan pangilan Kak Hafizah. Baik orangnya. Penah jadi ahli jawatankuasa, semasa saya pegang potfolio Lajnah Penerbitan PMIUM 06/07. Memang dari dahulu saya pernah dengar yang ayahnya sakit. Keadaannya agak teruk dan terlantar dihospital. Takziah saya ucapakan kepadanya dan ahli kelauarganya.

Setiap yang hidup pasti menemui saat kematian. Kematian itu merupakan satu perpisahan yang bersifat sementara antara yang hidup dan yang mati. Sehingga semua manusia dibagkitkan semula di Mahsyar 'nanti'. Justeru, jangan lah kita terlalu bersedih sedangkan kita kita berbuat apa-apa persediaan apabila dipertemukan di Mahsyar nanti. Semoga Allah mencucurkan rahmat kepada ayahnya dan ditempatkannya di tempat yang mulia. Amin.

Apa yang diucapkan bila menerima berita kematian sahabat
Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a dia berkata: telah bersabda Rasulullah s.a.w. : kematian itu menakutkan, maka apabila seseorang kamu mendapat berita kematian saudaranya, hendaklah dia mengucapkan:


Maksudnya: Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kepadaNyalah kita akan kembali. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kita akan menghadap. Ya Allah, ya Tuhanku! Catitkanlah dia di sisi Engkau antara orang-orang yang baik, dan jadikanlah catitan amalannya dalam golongan orang-orang yang di tingkat tinggi, dan gantikanlah apa yang baik bagi kaum keluarganya yang ditinggalkan, dan janganlah Engkau haramkan kami dari pahalanya dan jangan Engkau memfitnahi kami sesudah kepergiannya!

Sumber: http://www.perjalanansuci.com/ZikirKematian/Zikir-Zikir.htm

Sunday, September 21, 2008

Salam Aidil Fitri


Assalamualaikum.


Rasanya telah lama saya tidak menulis dalam blog ini (lebih kurang 2 bulan). Alhamdulillah Allah menggerakkan hati untuk sambung menulis. Sebenarnya sejak bermula semester pengajian 08/09, saya mendapat tawaran menjadi R.A (researh assistant) kepada seorang ahli peniagaan yang sedang membuat kajian di peringkat Ph.D.. Jadi, di samping belajar, jadi pembantu penyelidik separuh masa.

Terlalu banyak perkara yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Lebih-lebih lagi perkara yang melibatkan isu semasa politik tanah air. Isu peralihan kuasa (take over goverment) oleh pakatan Rakyat nampaknya semacam menguasai suasana dan minda masyarakat Malaysia.

Dalam hal ini, peranan media sangat hebat sehingga dua blogger ditahan polis dibawah Akta Hasutan dan ISA. Maka, tidak hairanlah jika sekarang ini setiap MP atau Adun hinggakan SU Politik dan sesiapa sahaja memiliki Blog mahupun Website.

Jika dahulu (mungkin 10 tahun dahulu), masuk bulan Sya'ban sahaja sudah terasa bahang kemeriahan aidil fitri, tetapi suasana sekarang berubah. Sudah masuk 10 hari terakhir bulan ramadhan masih lagi tidak terasa kehangatan Aidil Fitri itu.

Sebab apa agaknya ye.. Pada pendapat saya, masyarakat Malaysia sekarang ini lebih menumpukan perhatian kepada isu politik. Ditambah pula dengan peranan media arus perdana yang banyak mengulas dan terlalu menonjolkan isu politik secara konsisten sejak pilihanraya kecil Permatang Pauh..

Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada semua pengunjung blog ini.

Monday, July 7, 2008

Sesi 08/09, PENGAJIAN BARU BERMULA

Pengajian untuk sesi 08/09 Uni. Malaya bermula hari ini. Seperti biasa dua minggu pada awal pengajian ini merupakan minggu tambah-gugur subjek. Maka, mahasiswa berpeluang untuk memilih subjek yang benar-benar perlu baginya berdasarkan tuntutan pengijazahan, jadual waktu kelas dan peperiksaan, serta silibus pelajaran yang baik. Hal ini terdak terlepas bagi saya kerana saya masih mempunya 3 subjek yang perlu dihabiskan pada sesi ini. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya masih lagi belajar, kerana sepatutnya sudah menamatkan pembelajaran pada sesi lepas. Ada juga yang meneka saya menyambung pelajaran ke pringkat master.

Hal yang sebenar adalah, saya masih belum lagi tamat belajar (peringkat degree) kerana masih belum cukup jam kredit yang melayakkan saya untuk bergraduasi. Bagi pelajar di APIUM, perlu menghabiskan 102 jam kredit sebagai syarat untuk bergelar graduan. Tetapi lain halnya dengan saya. Saya mengambil subjek Minor (pilihan) di Jabatan Pengajian Media (FSSS) dan disyaratkan untuk menambah 27 jam kredit lagi. Jumlah keseluruhan jam kredit bagi saya adalah 129 jam.

Saya mengucapkan selamat menyambung pengajian bagi sahabat-sahabat di UM samada dalam peringkat degree, master dan Ph.D. Pada sesi ini juga kita akan menghadapi bebrapa perkara ‘besar’ antaranya Puasa Ramadhan, istiadat konvokasyen dan juga pilihanraya kampus 08/09. kepada sahabat serumah yang baru bertunang semalam, tahniah diucapkan..

Monday, June 23, 2008

KOMUNIKASI TANPA LISAN – dalam Dakwah


Kita tahu bahawa untuk menyampai mesej Islam biasanya dilakukan melalui pertuturan atau tulisan (bi alqawl, bi alkitabah). Ia merupakan kaedah utama yang digunakan oleh pendakwah hatta nabi-nabi dan rasul-rasul juga menggunakanya dalam menyampaikan mesej Islam. Contoh seperti khutbah dan juga surat yang dihantar oleh Nabi Muhammad s.a.w kepada ketua-ketua Negara pada ketika itu.

Komunikasi tanpa lisan adalah segala perilaku atau tanda selain daripada perkataan atau tulisan yang wujud semasa proses komunikasi sedang berlangsung. Ia perlu diberi penekanan oleh Da’ie kerana ia berperanan dalam menentukan keberkesanan dalam penyampaian mesej Islam. Menurut Zulkiple Abd. Ghani, komunikasi tampa lisan adalah segala mesej atau urusan yang tidak direkodkan dengan perkataan termasuk segala pergerakan badan, tangan, nada suara, riak air muka, cara berpakaian dan penggunaan ruang waktu.

Komunikasi tanpa lisan sangat penting kepada seseorang da’ie dalam memulakan dakwahnya kepada mad’u yang ia tidak berapa mengenalinya. Ini kerana, seseorang da’ie itu sudah boleh mengetahui akan sambutan mad’unya terhadap perkara yang disampaikannya melalui riak muka dan pergerakan badan mereka.

Saya berikan satu contoh yang pernah saya alami iaitu ketika xpdc dakwah orang asli di pahang (tidak pasti kg mana). Kedatangan kami disambut dengan senyuman oleh masyarakat asli di situ, walaupun sebenarnya mereka dan kami belum pernah bertegur sapa sebelum ini. Hal ini menunjukkan kepada kami bahawa mereka mengalu-alukan kedatangan kami. Anak-anak kecil mereka berlari-lari dan menunggu kami di jeti. Maklumat seperti ini penting untuk diketahui oleh para da’ie dan sememangnya tidak dikodkan dengan perkataan tetapi ia memerlukan kepada tafsiran dan analisis yang bijak oleh da’ie.

Antara fungsi komunikasi tanpa lisan adalah pengulangan, mengganti, menyempurnakan, dan mengatur

1. Pengulangan

Sesuatu mesej yang disampaikan melalui tutur kata atau lisan selalunya disertakan dengan gerakan tubuh seperti genggaman tangan, riak muka, nada suara dan sebagainya. Ia adalah bertujuan unutk mengulang semula mesej yang disampaikan oleh kata-kata tadi.

2. Mengganti

Apabila sesuatu keadaan tidak mengizinkan seseorang itu berkomunikasi menggunakan perkataan disebabkan jarak yang jauh, biasanya, isyarat tanpa lisan boleh menggatikannya dan menyampaikan mesej yang sama. Contohnya adalah melambai tangan adalah untuk mengucapkan salam atau bertegur sapa.

3. Menyempurna

Kita selalu mendengar istilah demo atau praktikal. Kebiasaannya sesuatu perkara yang ingin kita ajarkan atau sampaikan kepada orang lain perlu dibuat atau dipraktikkan dahulu. Ia bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman memsej atau arahan yang diberikan melalui lisan tadi. Contohnya, untuk mengajar seseorang solat, melalui arahan lisan sahaja mungkin mesej tidak dapat difahami dengan baik. Maka, cara terbaik adalah dengan mempraktikkan gerakkan solat seperti cara takbiratul ihram, ruku’, sujud dan sebagainya supaya mesej lisan itu difahami dengan sempurna.

4. Mengatur

Mengatur pula boleh difahami contoh situasi dalam kelas. Kebiasaannya apabila guru minta respon daripada pelajar, dia akan memandang kepada anak muridnya. Maka tahulah bahwa orang yang dipandang itu akan mesej gurunya.

Tuesday, June 17, 2008

SEKOLAHKU YANG TERCINTA – Part 1


(Bacaan untuk X-SMAKJ sahaja)
DAURAH PEMANTAPAN USRAH DAN QIADAH

Program ini dianjurkan atas kesedaran untuk melihat perlaksanaan aktiviti Usrah di SMAKJ menjadi lebih baik dan bermutu disamping menggilap potensi kepimpinan di kalangan pelajar. Diketuai oleh Sdr. Ali Hanafiah (Batch 13) sebagai pengarah dan dibantu oleh Zahidah (Batch 14) telah berjaya melaksanakan program ini pada 13 hinnga 15 Jun lalu. Program bermula pada hari jumaat iaitu pada jam 4.00petang dan berkahir pada hari ahad jam 1.45 petang.

Rata-rata peserta yang menghadiri program ini adalah terdiri daripada Pengawas sekolah dan Nuqaba’. Ya, sudah tentu mereka yang menjadi Naqib sebahagian besar terdiri daripada pengawas sekolah. Boleh dikatakan sebahagian besar peserta adalah Pengawas sekolah dan selebihnya adalah pelajar-pelajar yang terpilih menjadi Naqib. Jadi, Peserta dalam program ini adalah mereka yang dipilih dikalangan pelajar-pelajar yang terpilih (cream of the cream). Saya menjangkakan pengendalian proram ini akan mencabar kerana peserta-pesertanya terdiri daripada insan yang terpilih (The Chosen People of Allah) diantara ratusan pelajar SMAKJ yang lain.

Tetapi, jangkaan saya meleset apabila tiba pada aktiviti pertama (Ice Breaking). Putera membuat sebuah bulatan, begitu juga puteri. Mereka perlu mengambil sehelai surat khabar setiap seorang dalam masa yang sepantas mungkin. Terkejut saya apabila melihat mereka menerkam surat khabar yang berada di tengah bulatan dengan begitu ‘ganas’ sekali sehingga koyak rabak helaian surat khabar tersebut (aku menggeleng kepala dan konfius). Terlintas di fikiran saya apakah mereka ini adalah dikalangan pemimpin pelajar di sekolah? Di manakah sifat kepimpinan mereka? Di mana ukhwah mereka? Di mana kematangan mereka? Jika mutu dan kualiti peserta dalam program sebegini, bagaimana pula keadaannya di asrama sana?

Sebenarnya, terlihat wajah mereka yag hadir dalam program ini, sangat mengembirakan hati saya. Inilah adik-adik sekolah SMAKJ yang pada suatu ketika dahulu, saya berada di tempat mereka. Sekolah yang penuh dengan kenangan, walaupun berada di sana hanya 2 tahun sahaja. Sekolah yang telah memeberikan ‘cahaya baru’ dalam hidup saya.

Berbalik kepada program. Aktiviti pada hari kedua berjalan lancar seperti biasa mengikut perancangan. Peserta didedahkan dengan kemahiran dan modul yang lebih mencabar daya kepimpinan dan daya kreativiti mereka. Pada waktu sebelah pagi, peserta didedahkan dengan Usrah yang berkesan. Segala bentuk tanggapan dan persepsi kuno tentang usrah diperbetulkan. Mereka diberi pendedahan dan dibuka skop pemikiran dan persepsi terhadap aktiviti-aktiviti usrah. Ya, usrah bukan hanya buat bulatan di surau, naqib baca silibus usrah (hadis,tafsir) sahaja. Ianya lebih dari sekadar itu. Saya berkata begini adalah pengalaman dahulu mengikuti Usrah di SMAKJ. Ya, itu dahulu, dahulu maksud saya 6 dan 7 tahun dahulu. Tetapi sudah 6 dan 7 tahun berlalu, perjalanan usrah masih lagi seperti dahulu kala. Cuma ada sedikit pembaharuan kini apabila sisstem usrah distrukturkan semula oleh Ustazah Atiqah. Saya tidak tahu banyak, tetapi kalau dahulu ahli usrah campur, kini usrah diasingkan mengikut tingkatan. Lebih mudah disampaikan pengisian usrah begini.

Aktiviti program pada sebelah petang pula memperlihatkan bagaimana kerjasama antara peserta membina dan menyiapkan rumah. Mereka boleh dikatakan ‘lulus’ dalam aktiviti ini. Seterusnya, slot debat yang menguji kebijaksanaan mereka dalam memikir, memilih dan mengeluarkan hujjah. Jika tajuk debat itu memang dikategorikan sebagai ‘intelek’, maka sudah tentu peserta boleh berhujjah dengan baik dan ilmiah. Maka, mereka diberikan tajuk yang sangat simple dan sangat ringan supaya menguji kebijaksanaan mereka dalam berhujjah dan mengemukakan bukti dan dalil yang releven. Malangnya, peserta gagal menunjukkan dan menyerlahkan keupayaan mereka dalam berdebat dengan ilmiah. Mereka kelihatan ‘syok’ dan ‘main-main’ walhal telah diberi peringatan di awal slot.

Pada waktu malamnya pula, merupakan salah satu daripada aktviti utama dalam program ini iaitu menyempurnakan puzzle. Sangat mudah tetapi agak sukar dan payah. Kami ingin melihat bagaimana prestasi peserta dalam memimpin kumpulan peserta yang ramai untuk menyiapkan sebuah puzzle yang ‘besar’ dalam keadaan tidak boleh bercakap, tidak boleh berdiri dan ditemani beberapa batang lilin sahaja. Hendak diringkaskan, pada malam ini sekali lagi tanggapan saya kepada peserta ini meleset. Tiada ketokohan dan figure yang menyerlah di kalangan peserta. Kebanyakkan mereka masih lagi ‘tidur’ dan ‘mamai’. Jangkaan saya adalah seorang peserta (ketua pelajar) akan memberikan isyarat kepada semua peserta lantas memimpin serta mengatur strategi untuk menyiapkan puzzle. Tetapi, semuanya ‘tidur’. Mereka lebih senang untuk diam membatu dan membiarkan beberapa orang sahaja yang menyiapkan puzzle tersebut. Aakah ini sahaja kekuatan yang ada pada pimpinan pelajar SMAKJ? Provokasi demi provokasi diberikan oleh fasilitator, tetapi mereka diibaratkan seperti pahat dan tukul. Banyak subsidi diberikan, antaranya, masa tambahan, lampu yg cerah, sebahagian boleh bercakap dan berdiri, tetapi masih tidak dapat lagi menyiapkannya.

Adakah hal ini disebabkan kurangnya jiwa dan semangat kepimpinan di kalangan mereka? Adakah mereka tidak faham dengan kehendak slot tersebut? jika tidak faham, adakah disebabkan pengendali slot tersebut kurang memuaskan hingga menyebabkan peserta tidak tahu apa yang sepatutnya dilakukan? Atau, adakah disebabkan mereka ini ‘lampi’ (lambat pick-up).

Walaupun masa diberikan selama satu jam, mereka masih lagi gagal untuk menyempurnakannya.

Saya sebenarnya tidak berniat untuk menceritakan tentang kekurangan dan nilai-nilai negatif sahaja. Walaubagaimanpun, masih terdapat tindakan dan respon positif dan memuaskan yang diberikan oleh peserta. Hendak diringkaskan, program pada malam ini berjalan dengan agak baik walaupun sedikit ‘tersasar’ dari perancangan.

Hari seterusnya merupakan hari terakhir program. Aktiviti dimulakan dengan Explorace. Modul-modul dan chek point yang ada dalam aktiviti ini merupakan konklusi terhadap segala aktiviti dan slot yang ada dalam program ini. Cumanya, ia dilakukan dengan lebih santai dan ceria bagi menyeimbangkan semula emosi dan psikologi peserta. Explorace berjalan dengan baik dan memuaskan. Di akhir program ini, di berikan satu ‘modul’ lagi kepada para peserta. Modul ini dikendalikan oleh sdr. Anuar. Modulnya tidak perlu saya jelaskan. Objektifnya adalah ingin melihat sejauhmana kepekaan dan ke ‘pick-up’-an peserta (pimpinan pelajar) yang sudah berada di akhir program. Kesimpulan dari modul tersebut, mereka masih lagi gagal untuk menunjukkan kepekaan mereka terhadap arahan yang diberikan.

Apa yang saya luahkan di sini adalah bagaimana mutu dan potensi kepimpinan yang dimiliki oleh pimpinan pelajar SMAKJ sekarang. Sekadar perkongsian bersama supaya kita mempunayai senstiviti untuk memperbaiki diri sendiri dan orang lain.

Monday, June 2, 2008

DIAM ITU LEBIH SELAMAT?

"Peguam nasihatkan usah layan. Jika berlaku sekali lagi hal ini, saya tak akan teragak-agak heret dia ke mahkamah. Saya tak pasti apa lagi yang dia (Dr Mohd Asri) mahu dengan ini," kata Faisal kepada Malaysiakini melalui e-mel pertengahan Mei lalu.

Saya sebenarnya tidak ingin memberi komen mengenai apa yang berlaku antara Sdr. Faisal dan Dr. Asri berkenaan isu 'fahaman syiah' yang dikaitkan dalam artikel 'Bubur Ratapan Asyura'. Bukan kerana saya tidak berminat, tetapi kerana pengetahuan dan pendedahan terhadap 'perkara tersebut' yang sangat kurang menyebabkan keinginan saya terbatas. Walau bagaimana pun, saya tetap memandang perkara ini sebagai suatu yang 'besar' dan perlu di selesaikan dengan segera.

Persoalannya di sini, sebagai orang biasa (masyarakat di luar sana), akan tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang berlaku antara Dr. Asri dan Sdr. Faisal. Maka akan timbul, pihak yang menyokong Dr. Asri dan menyalahkan Sdr. Faisal, serta pihak yang menyokong Sdr. Faisal dan menyalahkan Dr. Asri. Pada pendapat saya, jika benar apa yang dikatakan oleh Sdr. Faisal, iaitu tidak teragak-agak untuk mengheret Dr. Asri ke mahkamah jika hal ini berulang, maka akan timbul pelbagai kesan yang boleh dijangkakan adalah negatif.

Sudah tentu, kedua-dua pihak akan mempertahankan kebenaran di pihak masing-masing. Dan mengakui bahawa masing-masing benar (berdasarkan hujjah ijtihad mereka) . Dan akhirnya, kita akan mendapati jawapan yang tidak pasti.

Adakah perselisihan antara Dr. Asri (dan orang yang berpihak kepadanya) dan Sdr. Faisal (dan orang yang berpihak kepadanya) ini boleh dikatakan sebagai peristiwa yang menyebabkan berlakunya Perang Jamal dan Perang Siffin?...bersambung